PiastDent
+48 512 512 839 Zadzwoń i umów się na wizytę
Chirurgia Stomatologiczna sulechów

Implanty stomatologiczne PiastDent – od czego zaczynamy?

Leczenie implantologiczne rozpoczynamy zawsze od rozmowy z pacjentem, aby poznać jego oczekiwania i objaśnić, na czym leczenie polega. Weryfikujemy stan zdrowia pacjenta - brak przeciwskazań do podjęcia leczenia. Na tym etapie przydatne są w niektórych przypadkach podstawowe badania takie jak morfologia krwi, poziom cukru, czas krwawienia i krzepnięcia.

W trosce o bezpieczeństwo pacjenta przeprowadzamy kilka badań w naszym gabinecie. Zweryfikowanie informacji o stanie zdrowia pacjenta jest wymagane dla podjęcia leczenia. Specjalistyczny sprzęt, doświadczenie i wiedza – to dzięki nim część badań przeprowadzamy w naszym gabinecie stomatologicznym.

Przekrój wyrostka zębodołowego z zaznaczonym kształtem kości

Po szczegółowym badaniu wewnątrz ustnym sporządzamy gipsowe modele diagnostyczne uzębienia i kontrolujemy ilość miejsca pomiędzy pozostałymi zębami w łuku zębowym, a także wzajemne usytuowanie łuków względem siebie. Kluczowym zagadnieniem jest ocena kości pacjenta pod kątem przydatności do implantacji. Rutynowo wykonujemy przeglądowe zdjęcie pantomograficzne, a w niektórych przypadkach również tomografię komputerową szczęki i żuchwy. Zdjęcia pantomograficzne pozwalają ocenić ilość kości w wymiarze pionowym i zaplanować właściwą długość implantu stomatologicznego. Sporządzamy także mapę kostną, czyli na modelu zaznaczamy, jaki jest kształt kości pacjenta i grubość dziąsła. Pozwala to ocenić wymiary poprzeczne kości, dobrać właściwą średnicę implantu i optymalny tor jego wprowadzenia. Niekiedy sporządzamy również szablon chirurgiczny, który jest ułatwieniem w trakcie wykonywania zabiegu wprowadzenia implantów zębowych.

Planowanie zabiegu z wykorzystaniem tomografii komputerowej

Dopiero po uzyskaniu danych z wywiadu i badań rentgenowskich jesteśmy w stanie zaprojektować uzupełnienie implantologiczne i protetyczne oraz przedstawić plan leczenia pacjentowi. Podczas dyskusji prezentujemy zalety i wady proponowanego rozwiązania. Dialog z pacjentem jest bardzo istotny — pacjent musi znać możliwości i ograniczenia wybranej metody leczenia. Na tym etapie następuje również kalkulacja kosztów leczenia, które w większości przypadków są ustalane indywidualnie w zależności od przyjętego rozwiązania protetycznego. W naszym gabinecie posiadamy nowoczesny tomograf komputerowy, którego dokładność diagnostyczna jest na poziomie 0,1 mm. Pozwala to określić plan leczenia, a także dokładność zamierzonej pracy. Po przeanalizowaniu badań zapoznaniu się z opinią pacjenta i przygotowanym planem możemy rozpocząć leczenie. Podczas każdej wizyty pacjent jest informowany o podejmowanych działaniach. Implanty stomatologiczne w gabinecie PiastDent są sposobem na przywrócenie pięknego uśmiechu i pewności siebie!